Read by عمران صلاحی Online

Title :
Author :
Rating :
ISBN : 1859642
Format Type : Paperback
Number of Pages : 177 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Reviews

 • Ahmad
  2019-06-09 03:29

  کتاب خوبی بود. متوسط به بالا توصیف بهتری‌ه. هر چند که اشعار از چند تا کتاب چاپ‌شده و چاپ‌نشده از عمران صلاحی انتخاب شده‌اند که دوره‌های مختلف زندگی او را در بر دارد و به خاطر همین، باید جداگانه در مورد هر قسمت نظر داد. در کل، شعرهای از نصف به بعد کتاب رو بیش‌تر دوست داشتم (شعرهای متعلق به بعد از انقلاب). پخته‌تر اند و قشنگ‌تر. هر چند که شاید زیاد به چشم نیاد، اما شعرها طنز نهفته‌ای هم دارن که توی دو مقدمهٔ اول کتاب به اون اشاره شده.در کل من شعرهایی رو که صلاحی توی بچه‌ها...گل‌آقا می‌نوشت، خیلی بیش‌تر دوست دارم. شعرهایی که از زبان حیوانات بیان می‌شد و اون زمان، از نقاط قوت بچه‌ها...گل‌آقا بود.روح‌اش شاد

 • Saba .e
  2019-06-26 06:32

  نميشه کامل نظر داد چون یک کتاب نیست، گزیده ای از یه عالم کتابه.

 • Taha0527
  2019-06-05 04:33

  گاهی عمران چیزی را جایی میبیند که انسان خودش را کمی جمع میکند